Posturile randuite de Biserica in cursul anului

Biserica Ortodoxă a rânduit pentru dreptcredincioşii creştini anumite posturi. Căci "postul - zice Sfântul Ioan Gură de Aur - potoleşte trupul, înfrânează poftele cele nesăturate, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înalţă şi îl uşurează". Postul este rânduit pentru curăţirea sufletului prin ajunare, rugăciune, milostenie, spovedanie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Posturile de peste an şi pricinile pentru care le ţinem sunt:

I. Sfântul şi Marele Post (Postul Paştilor, postul patruzecimii, Păresimile)

Închipuieşte postul cel de patruzeci de zile al Mântuitorului. Ţine 7 săptămâni şi stă în legatură cu Paştile, sărbătoare cu dată schimbătoare. De aceea, începutul acestui post este arătat în calendarul fiecarui an. În acest post nu mâncăm : carne, ouă, brânză. De asemenea postim de peşte, vin şi untdelemn. Cu deosebită evlavie se cuvine să postim în săptămâna de la începutul Postului Mare şi în săptămâna Patimilor. Astfel, în săptămâna de la începutul Marelui Post luni şi marţi se mănâncă numai o dată pe zi - seara - pâine şi apă. Iar în săptămâna Patimilor, în afară de joi, când facem două mese, se manâncă la fel. Vineri şi sâmbătă e post desăvârşit. Bolnavii au voie să mănânce bucate cu untdelemn şi să bea vin în Postul Mare.

II. Postul Sfinţilor Apostoli (sau al Sîmpietrului)

Postul Sfinţilor Apostoli a fost aşezat de Biserică în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, precum şi a celorlalţi Apostoli. Stă în legatură cu Paştile şi cu Pogorârea Duhului Sfânt, sărbători cu dată schimbătoare. De aceea nu începe la dată sorocită, ci ţine când mai mult, când mai puţin. Lăsăm sec însă întotdeauna în Duminica Tuturor Sfinţilor, seara, şi postim până la 29 iunie, ziua Sfinţilor Apostoli, care , dacă va cadea miercuri sau vineri nu se mănâncă de dulce. În acest post nu mâncăm: carne, ouă şi brânză. Lunea, miercurea şi vinerea nu mâncăm untdelemn şi nu bem vin.  Dacă în zilele de luni, marţi şi joi este vreun sfânt mai mare, însemnat în calendar cu cruce neagră (†), atunci mâncăm peşte, iar de cade miercurea sau vinerea mâncăm numai untdelemn şi bem vin. Întâmplându-se miercurea sau vinerea vreun sfânt cu priveghere, sau hramul bisericii, dezlegăm la untdelemn, la vin şi la peşte.

III. Postul Sfintei Mării (sau al Sântămăriei, postul lui august)

Acest post se ţine în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care înainte de Adormire a petrecut în neîncetată rugăciune şi ajunare. Durează 2 săptămâni: de la 1 la 15 august. Lăsăm sec la 31 iulie, iar de va cadea această zi miercurea sau vinerea, lăsăm sec la 30 iulie. De asemenea, dacă Adormirea Maicii Domnului cade în zi de post, mâncăm de dulce a doua zi, adică la 16 august, iar în ziua Adormirii mâncăm peşte. Nu mâncăm în acest post: carne, ouă, branză şi peşte. Untdelemn şi vin, numai sâmbăta şi duminica.

IV. Postul Naşterii Domnului (sau al Crăciunului)

Închipuie ajunarea de patruzeci de zile a proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament. După cum aceia aşteptau venirea lui Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să aştepte creştinii şi să întâmpine prin ajunare pe " Cuvântul lui Dumnezeu". Acest post ţine 40 de zile : de la 15 noiembrie la 25 decembrie. Lăsăm sec în seara Sfântului Filip, la 14 noiembrie. Daca această zi cade miercurea sau vinerea, începem postul în seara zilei de 13 noiembrie. Postim de: carne, ouă şi brânză. Luni, miercuri şi vineri mâncăm fără untdelemn şi vin. Marţi si joi se dezleagă la untdelemn şi vin, iar sâmbătă şi duminică avem dezlegare la peşte, untdelemn şi vin. Dacă în zilele de luni, miercuri şi vineri prăznuim vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră  (†), mâncăm untdelemn şi bem vin; iar de va cădea hramul bisericii sau sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roşie (†), atunci dezlegăm şi la peşte. Marţea şi joia mâncăm peşte, untedelemn şi bem vin cand cade în aceste zile: vreun sfânt mare, hramul sau sărbători cu roşu.  În ziua de Ajun se mănâncă tocmai seara şi anume: grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrig sau turte din faină, căci cu seminţe a ajunat Daniil proorocul şi cei trei tineri din Babilon, care au închipuit - mai înainte - Naşterea lui Hristos. La Crăciun, în orice zi ar cădea, mâncăm de dulce.