Zilele de post din cursul anului

În afară de cele patru posturi, Biserica Ortodoxă a rânduit credincioşilor săi să ajuneze şi în anumite zile de peste an:

1. Miercurea şi vinerea de peste săptămână

Miercurea postim, pentru că în aceasta zi s-au sfătuit iudeii să-L vândă pe Hristos. Vineri se ţine post pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul. De aceea, aceste zile sunt întocmai cu Postul Mare. Se mănâncă în aceste zile numai o dată pe zi - seara - bucate fără untdelemn şi nu se bea vin; excepţie fac zilele din post rânduite special în acest sens, în care se dezleagă la untdelemn şi vin, la peşte şi la dulce.

2. Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

În această zi creştinii postesc, mâncând numai o dată - seara - bucate fără untdelemn şi nu beau vin; sau dacă vor, nu mănâncă nimic. Ei se pregătesc să ia Aghiazma mare, a doua zi.

3. Ziua Sfintei Cruci (1 august)

Această zi prăznuieşte amintirea Patimilor Domnului. Dezlegare la vin şi untdelemn.

4. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

Este praznic pentru întristare, pentru uciderea celui mai aspru postitor şi mai aprins vestitor al pocăinţei. Se dă binecuvantare la untdelemn şi vin.

5. Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Aminteşte aducerea Sfintei Cruci la Ierusalim, dupa ce fusese răpită de Hosroe, împăratul perşilor, în veacul VII. Dezlegare la vin şi untdelemn.