Ianuarie (Gerar)

1   (†) Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sf. Vasile cel Mare (Anul Nou)
2   Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Silvestru, Episcopul Romei şi Serghie; Cuv. Serafim din Sarov (Harţi)
3   Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4   Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei
5   Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Bobotezei – Post)
6   (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca arătare)
7    †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)
8   Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica
9   Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie
10   Sf. Grigorie, Episcopul Nissei; Cuv. Dometian; †) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti
11   †) Cuv. Teodosie cel Mare,Începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
12   Sfintele Muceniţe Tatiana, diaconiţa şi Eutasia
13  Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
14   Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15   Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16   Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru; Sfinşii Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el
17   †) Cuviosul Antonie cel Mare
18   †) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei
19   Cuvioşii Macarie egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia
20   † Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu
21   Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sfinţii Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila
22   Sf. Apostol Timotei; Sf. Mc. Cuvios Anastasie Persul
23   Sf. Sfinţit Mc. Clement al Anciriei şi Sf. Mc. Agatanghel
24   Cuvioasa Xenia; Sf. Mucenici Vavila, Timotei şi Agapie
25   † Sf. Grigorie Teologul; Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie
26   Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan
27   † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa
28    Cuvioşii Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
29    Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul
30    †) Sfinţii Trei Ierarhi : Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei
31    Sfinţii Doctori fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Victorin
 

Februarie (Faurar)

1    Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Trifon; Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas
2    (†) Întâmpinarea Domnului ; Sfinţii Mucenici Iordan şi Gaviil
3    Sfântul şi Dreptul Simeon; Sfânta Proorociţă Ana.
4    Cuviosul Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mucenic Avramie
5    Sfintele Muceniţe Agata şi Teodula
6    Sf. Cuv. Mc. Vucol, Episcopul Smirnei; Sfinţii Mucenici Iulian, Fausta şi Maxim ; Cuv. Varsanufie cel Mare
7    Sf. Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuviosul Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia
8    Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sfintele Muceniţe surori Marta şi Maria
9    Sfântul Mucenic Nichifor; Sf. Mucenici Episcopi Marcel si Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10    † Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11    Sf. Sfintit Mc. Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora, împarateasa (Harţi)
12    Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mucenic Histea
13    Cuv. Martinian; Sf. Apostol şi Mucenic Acvila si Priscila, soţia lui (Harţi)
14    Cuvioşii Auxentiu, Maron şi Avraam, Sfântul Filimon, Episcopul Gazei
15    Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cuviosul Eusebiu
16    Sf. Sfinţit Mucenic Pamfil; Sfinţii Mucenici Valent, Pavel şi Seleuc; Cuviosul Flavian
17    Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Mariamna  
18    Sf. Leon, Episcopul Romei; Cuviosul Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei
19    Sfinţii Apostoli Arhiep, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuvioşii Mărturisitori Evghenie şi Macarie
20    Sfinţii Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuviosul Visarion
21    Cuviosul Timotei ; Sfântul Eustatie, Episcopul Antiohiei (Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă)
22    Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia; Cuvioşii Atanasie, Talasie şi Limneu
23    † Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv. Gorgonia
24    † Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan
25    Sfântul Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sfinţii Mucenici Alexandru si Ipatie (Zi aliturgică - Harţi, dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte)
26    Sfântul Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini ; Sf. Teodor.
27    Sf. Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Taleleu (Zi aliturgică - Harţi, dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte)
28    † Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuviosul Vasile Mărturisitorul

29    Sf.Cuv. Casian Romanul (în anii bisecţi)

Martie (Martisor)

1    Cuv.Muceniţă Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Marcel şi Anton (Lăsatul secului pentru Postul Mare)
2    Sf. Sfintit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei ; Sf. Mucenici Isihie si Nestor (Începutul Postului Mare - Zi aliturgică)
3    Sf. Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (Zi aliturgică)
4    Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan ; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui
5    Sf. Mc. Conon din Isauria ; Sf. Mucenita Iraida ; Sf. Mc. Conon Grãdinarul
6    Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea ; Sf. Eufrosin
7    Sf. Sfinţiţi Mucenici şi Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor şi Elpidie (Pomenirea morţilor - Sâmbăta Sf. Teodor)
8    Sf. Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei  
9    †) Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian
10    Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie si cei impreuna cu dânşii
11    Sf. Sofronie, Partiarhul Ierusalimului ; Sf. Mucenici Trofim şi Talu
12    Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul ; Sf. Grigorie Dialogul ; Sf. Simeon, Noul Teolog
13    Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului
14    Sf. Cuv. Benedict; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Pomenirea morţilor)
15    Sf. Mucenici Agapie, Plisie si Timolau
16    Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Cuv. Anin
17    Sf. Cuv. Alexie, Omul lui Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin
18    Sfântul Chiril, Patriarhul Ierusalimului.  
19    Sf. Mucenic Hrisant; Sfintele Muceniţe Daria şi Ilaria
20    Sf. Cuvioşi Mucenici ucişi în Manastirea Sf. Sava cel Sfinţit
21    Sf. Cuv. Iacob Marturisitorul ; Sf. Toma şi Serapion (Pomenirea morţilor)
22    Sf. Cuvios Mucenic Vasile, preotul din Ancira ; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian
23    Sf. Cuv. Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
24   Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia
25   (†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)
26    † Soborul Sf. Arhanghel Gavriil ; Sf. Mc. Montanus preotul si sotia sa Maxima (Odovania Praznicului Bunei Vestiri)
27    Sfânta Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mucenici Filit şi Lidia
28    Sf. Cuv. Ilarion cel Nou şi Cuviosul Ştefan, făcătorul de minuni (Pomenirea morţilor)
29    Sf. Cuv. Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf. Mucenic Chiril, diaconul
30    Sf. Cuv. Ioan Scararul ; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama Sfântului Pantelimon  
31    Sf. Cuv. Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf. Acachie Mărturisitorul, Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin, diaconul

Aprilie (Prier)

1    Cuvioasa Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărturisitorul (Denie - Canonul cel Mare)
2    Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mucenici Amfian şi Edesie
3    Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor (Denie - Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)
4    Cuvioşii Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon (Pomenirea morţilor)
5    Sfinţii Mucenici Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor
6    Sf. Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida
7    Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie; Sf. Muceniţă Achilina
8    Sf. Apostoli Irodion, Agav şi Ruf  
9    Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim, Arhimandritul  
10    Sf. Mucenici Terentie, Pompie, African, Maxim şi Macarie; Sf. Dima   
11    †) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mucenic Antipa (Pomenirea Morţilor - Sâmbăta lui Lazăr)
12   (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile); †) Sf. Mc. Sava de la Buzău (Dezlegare la peşte - Denie)
13    Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon; Sf. Mucenic Elefterie Persul (Denie)  
14    Sf. Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Sf. Mucenică Tomaida (Denie)
15    Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim (Denie)
16    Sfintele Muceniţe Fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Denia celor 12 Evanghelii)
17    Sf. Sintit Mc. Simeon, Ep. Persidei;  Cuv. Acachie, Ep. Meletinei Armeniei; Sf. Mc. Adrian (Zi aliturgică - Denia prohodului Domnului)
18    Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Cosma Episcopul Calcedonului
19   (†) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
20   (†) Sfintele Paşti; Sf. Teotim, Episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu
21   (†) Sfintele Paşti; Sf. Sfinţiţi Mucenici Ianuarie şi cei împreună cu dânsul; Sfânta Muceniţă Alexandra, împărăteasa
22    Sf. Cuv. Teodor Sicheotul; Sf. Apostol Natanail (Harţi)
23   (†) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă;
24    †) Izvorul Tămăduirii; † Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Pasicrat şi Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Harţi)
25    Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; †) Sf. Cuvios Vasile de la Poaiana Mărului
26    Sf. Sfinţit Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Chiril, Chindeu şi Tasie;
27    Sf. Sfinţit Simeon, ruda Domnului; Sfinţii Apostoli Aristarh, Marcu şi Zinon.  
28    Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru; Sfinţii Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian din Ozovia
29    Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)  
30    Sf. Apostol Iacob, fratele Sf. Ioan Evanghelistul; Sf. Donat

Mai (Florar)

1    Sf. Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici Eftimie, Ignate şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la peşte)
2    Aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului  
3    Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra, soşia sa; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian  
4    Sf. Muceniţă Palaghia; Sf. Cuv. Valerian
5    Sf. Mare Muceniţă Irina; Sfinţii Mucenici Neofit, Gaie şi Gaian
6    Sfântul şi Dreptul Iov; Sfinţii Cuvioşi Mamant, Pahomie şi Ilarion (Dezlegare la peşte)
7    Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8    † Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la peşte)
9    Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10    Sf. Apostol Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Marturisitorul şi Lavrentie  
11    Sf. Sfinţiţi Mucenici: Mochie, Acachie şi Dioscur; Sfinţii Chiril şi Metodie, Apostolii slavilor
12    † Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constantinopolului
13    Sf. Muceniţă Glicheria; Cuv. Serghie Mărturisitorul; Înjumătăţirea Praznicului Învierii (Dezlegare la peşte)
14    Sf. Mucenici Isidor din Hios şi Terapont.
15    Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ahile, Episcopul Larisei (Dezlegare la peşte)
16    Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sfinţii Mucenici: Isaachie, Simeon şi Petru din  Vlaherne
17    Sf. Apostol Andronic şi soţia sa Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan
18    Sf. Mc. Todot cel din Ancira, Petru şi Dionisie; Sfânta Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea
19    Sf. Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon
20    Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie şi Marcu Pustnicul (Dezlegare la peşte)
21    †)  Sfintii Mari Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin şi maica sa Elena
22    Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sfânta Muceniţă Sophia; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic
23    Sf. Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24    Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sfânta Muceniţă Marciana
25    † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezatorul; Sf. Mc. Celestin
26    Sf. Apostoli Carp şi Alfeu, dintre cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27    Sf. Mucenic Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sf. Ioan Rusu (Odovania Praznicului Învierii Domnului - Dezlegare la peşte)
28    (†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); Cuv. Nichita Marturisitorul, Sf. Mucenic Eutihie, Sfânta Muceniţă Eliconida
29    Sf. Cuv. Muceniţă Teodosia Fecioara; Sf. Mucenici Olivian şi Alexandru (Dezlegare la peşte)
30    Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31    Sfântul Apostol Ermie; Sf. Sfintiti Mucenici: Ermei, Eusebiu şi Haralambie

Iunie (Ciresar)

1    Sf. Mc. Iustin Martirul şi Filosoful; Sfinţii Mucenici Just, Hariton, Firm şi Valerian.
2    Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului
3    Sf. Mc. Luchilian cu soţia sa şi cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie (Dezlegare la peşte)
4    †) Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Sofia
5    Sf. Sfinţit Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marcian, Nicandru şi Leonid (Odovania Praznicului Înălţării Domnului - Dezlegare la peşte)
6    Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)
7   (†) Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile); Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Muceniţă Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
8   (†) Sfânta Treime; Sfinţii Martiri Nicandru şi Marcian
9    Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. cinci fecioare muceniţe Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10    Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Episcopul Prusei; Sf. Mc. Alexandru; Sf. Muceniţă Antonina (Harţi)
11    Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava  
12    Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Harţi)
13    Sf. Muceniţă Achilina; Cuv. Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru (Odovania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh)
14    Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel)
15    Sf. Prooroc Amos; Sfântul Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin (Începutul Postului Sf.Apostoli Petru şi Pavel)
16    Sf. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei
17    Sfinţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail
18    Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm
19    Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului; Sfântul Cuvios Paisie cel Mare
20    Sf. Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
21    Sf. Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)
22   †) Sf. Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sfinţii Mucenici Zenon, Zina şi Galaction  
23    Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mc. Aristocleu, preotul  
24    †) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele-Drăgaica); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou    de la Suceava (Dezlegare la peşte)
25    Sf. Mare Mc. Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie
26    Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Gotiei
27    Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sfânta Ioana Mironosiţa (Dezlegare la peşte)
28    Aducerea moaştelor Sfinţilor Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la peşte)
29   (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
30    † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

Iulie (Cuptor)

1    †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici,  doctori fără de arginit Cosma şi Damian
2    † Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare
3    Sf. Mucenic Iachint; Sf.  Anatolie, Patriarhul Constantinopolului
4    Sf. Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta
5    † Cuv. Atanasie de la Aton; Cuv. Lampadie; Sf. Cuv. Mucenic Ciprian
6    Sf. Cuv. Sisoie cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sfinţii Arhip şi Filimon
7    Sf. Mare Mc. Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie  
8    Sf. Mare Mucenic Procopie; Sf. Mc. Epictet şi Astion
9    Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mucenici Andrei şi Prov
10    Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfinţii  Mucenici Apolonie, Vianor şi Siluan
11    Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra
12    Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sfînta Veronica
13    Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv.Sara
14    Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
15    Sf. Mucenici Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Cuv. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16    Sf. Sfinţit Mucenic Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mucenici  Avudin şi Faust
17    Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Ierarh Eufrasie
18    †) Sf. Mucenic Emilian de la Durostor; Sf. Mucenici Iachint, Pavel şi Valentina
19    Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die; Aflarea moaştelor Cuv. Serafim din Sarov 
20    †) Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul
21    Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel;  †) Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia
22    Sfânta Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv.  Muceniţă Marcelia
23    Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24    Sf. Muceniţă Hristina; Sf. Mucenic Ermoghen
25    Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele  Olimpiada şi Eupraxia
26    Sf. Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf. Muceniţă Paraschevi din Roma
27    † Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza; Sf. Cuv. Marcel
28    Sf. Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena 
29    Sfinţii Mucenici Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Muceniţă Teodota cu fiii săi
30    Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Sfinţit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31    Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

August (Gustar)

1    Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei şi a maicii lor Solomoni 
2    Aducerea moaştelor Sf. Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare
3    Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa
4    Sfinţii 7 Tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Mc. Evdochia
5    Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului;†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ
6   (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la peşte)
7    †) Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sf. Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului    
8    Sf. Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf. Miron, Episcopul Cretei
9    Sfântul Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf. Mucenic Antonin
10    Sfinţii Mucenici Lavrentie, arhidiaconul, Xist şi Ipolit  
11    †) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mucenic Evplu, arhidiaconul      
12    Sfinţii Mucenici Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton                      
13    Mutarea moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul; (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă)
14    Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia
15    (†) Adormirea Maicii Domnului
16    Sfânta Mahramă a Domnului; †) Sfintii Martiri Brâncoveni Constantin Voda cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Sfetnicul Ianache; Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic
17    Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sfinţii Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs
18    Sfinţii Mucenici Flor, Lavru, Polien şi Leon       
19    Sfînţii Mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla  
20    Sf. Prooroc Samuel; Sfinţii Mucenici Sever şi Iliodor
21    Sfântul Apostol Tadeu; Sf. Muceniţă Vasa; Sfinţii Mucenici: Donat, diaconul, Romul preotul; Silvan diaconul şi Venust  
22    Sfinţii Mucenici Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or  
23    †) Sf. Mc. Lup (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24    Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie; Sfântul Mucenic Tation
25    Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit  
26    Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27    Sf. Cuv. Pimen; Sf. Mucenita Eutalia; Sf. Mc. Fanurie şi Osie, Episcopul Cordovei   
28    Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mucenic Diomid; Sfânta Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
29    †) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul; (Post)
30    Sfinţii Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului;  Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei;  †)Sfântul Cuvios Ioan de la Râşca şi Secu
31    Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

Septembrie (Rapciune)

1    † Sfântul  Cuvios Dionisie Exiguul; †  Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa Cuv. Marta  (Începutul anului bisericesc)
2    Sf. Mc. Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului 
3    Sf. Sfinţit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4    Sf. Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc Moise
5    † Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Urban
6    † Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mucenic Macarie
7    Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mucenic Sozont;  † Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
8    (†) Naşterea Maicii Domnului
9    Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10    Sfintele Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria, împărăteasa
11    Închinarea Sfintei Cruci; Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12    Sfinţii Mucenici Autonom, Macedonie şi Teodul; (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13    Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, Episcopul Cartaginei; †) Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop
14   (†) Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
15    †) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul; Sf.  Visarion, Arhiepiscopul Larisei   
16    Sfânta Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Meletina
17    Sf. Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis
18    Sf.  Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf. Mucenici Ariadna şi Castor
19    Sfinţii Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont
20    Sf. Mare Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista, cu cei doi fii: Agapie si Teopist
21    Sfântul Apostol Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci)
22    † Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca, Episcop de Sinopi; Sf. Mc. Isaac şi Sf. Martin
23    † Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv Xantipa şi Polixenia
24    † Sf. Mare Mc., întocmai cu Apostolii, Tecla; Sf. Siluan Athonitul
25    Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej
26    † Mutarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan; † Sfântul Voievod Neagoe Basarab; Sf. Muceniţă Hira
27    †) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sfinţii Mucenici Calistrat şi Epiharia
28    † Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Cuv. Mc. Pimen
29    Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Gudelia, Trifon şi Petronia
30    Sf. Sfinţit Mc. Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sfintele Muceniţe Ripsimia şi Gaiani

Octombrie (Brumarel)

1    † Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Apostol Anania; Cuv. Roman Melodul;  † Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2    Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf. Mc. Justina; Sf. Cuv. Teofil            
3    Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4    Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf. Mucenici Domnina, Audact şi Calistena
5    Sf. Muceniţe Haritina şi Memelta
6    † Sfântul Apostol Toma; Sf. Muceniţă Erotiida
7    Sf. Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie
8    Cuv. Pelaghia; Sfânta Taisia
9    Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia
10    Sf. Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul
11    Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Muceniţe Zenaida şi Filonila
12    Sf. Mucenici Prov, Tarah şi Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul Maiumei
13    Sf. Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
14    †) Sf. Cuvioasa Parascheva, Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan
15    Sf. Cuv. Mucenic Luchian; Cuv. Savin şi Vars, Episcopii
16    Sf. Mucenic Longhin Sutaşul; Sf. Mucenici Leontie, Dometie şi Terentie
17    Sf. Prooroc Osea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18    † Sfântul  Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian
19    Sf. Prooroc Ioil; Sfintii Mucenici Uar, Felix preotul şi Eusebiu, diaconul
20    Sf. Mare Mucenic Artemie; Cuvioasa Matroana;
21    †) Cuvioşii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sfinţii Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22    Sf. Ierarh, întocmai cu Apostolii, Averchie; Sfinţii 7 Tineri din Efes
23    † Sfântul Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patriarhul Constantinopolului
24    Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mucenici Sevastiana şi Valentin
25    Sf. Mucenici Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita
26    †) Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27    †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştiului, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor
28    † Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Cuv. Firmilian, Episcopul
29    Cuvioasa Mare Muceniţă Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30    Sf. Mc. Zenovie, Episcopul şi sora sa Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
31    Sfinţii Apostoli: Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

Noiembrie (Brumar)

1    † Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
2    Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie 
3    Sf. Mc. Achepsima, Episcopul, Iosif preotul şi Aitala, diaconul
4    Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mucenici Nicandru, Episcopul şi Ermeu preotul
5    Sf. Mucenici Galaction şi Epistimia; Sf. Silvan şi Grigorie, Arhiepiscopul
6    Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Luca
7    Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr (Pomenirea morţilor)
8    †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
9    Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul
10    Sf. Apostoli: Olimp, Rodion, Sosipatru şi Erast; Sf. Mc. Orest
11    Sfinţii Mucenici Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
12    Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil, Pustnicul;  †) Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
13    †) Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuviosul Damaschin 
14    †) Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
15    †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Naşterii Domnului)
16    † Sfântul  Apostol şi Evanghelist Matei
17    Sfântul Grigorie Taumaturgul; Cuv. Lazăr Zugravul şi Zaharia 
18    Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diaconul
19    Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mucenic Varlaam
20    Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului 
21   (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22    Sf. Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
23    †) Cuviosul Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie 
24    Sf. Sfinţiţi Mc. Clement, Episcopul Romei şi Sf. Petru, Episcopul Alexandriei 
25    † Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie (Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului)
26    Cuvioşii Alpie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul
27    Sfântul Mare Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie
28    Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
29    Sfinţii Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la peşte)
30    †) Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţie (Dezlegare la peşte)

Decembrie (Undrea)

1   (†) Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sf. Vasile cel Mare (Anul Nou)
2   Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Silvestru, Episcopul Romei şi Serghie; Cuv. Serafim din Sarov (Harţi)
3   Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4   Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei
5   Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Bobotezei – Post)
6   (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca arătare)
7    †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)
8   Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica
9   Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie
10   Sf. Grigorie, Episcopul Nissei; Cuv. Dometian; †) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti
11   †) Cuv. Teodosie cel Mare,Începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
12   Sfintele Muceniţe Tatiana, diaconiţa şi Eutasia
13  Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
14   Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15   Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16   Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru; Sfinşii Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el
17   †) Cuviosul Antonie cel Mare
18   †) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei
19   Cuvioşii Macarie egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia
20   † Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu
21   Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sfinţii Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila
22   Sf. Apostol Timotei; Sf. Mc. Cuvios Anastasie Persul
23   Sf. Sfinţit Mc. Clement al Anciriei şi Sf. Mc. Agatanghel
24   Cuvioasa Xenia; Sf. Mucenici Vavila, Timotei şi Agapie
25   † Sf. Grigorie Teologul; Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie
26   Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan
27   † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa
28    Cuvioşii Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
29    Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul
30    †) Sfinţii Trei Ierarhi : Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei
31    Sfinţii Doctori fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Victorin