Decembrie (Undrea)

1   (†) Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sf. Vasile cel Mare (Anul Nou)
2   Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Silvestru, Episcopul Romei şi Serghie; Cuv. Serafim din Sarov (Harţi)
3   Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4   Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei
5   Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Bobotezei – Post)
6   (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca arătare)
7    †) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)
8   Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica
9   Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie
10   Sf. Grigorie, Episcopul Nissei; Cuv. Dometian; †) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti
11   †) Cuv. Teodosie cel Mare,Începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
12   Sfintele Muceniţe Tatiana, diaconiţa şi Eutasia
13  Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
14   Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15   Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16   Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru; Sfinşii Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el
17   †) Cuviosul Antonie cel Mare
18   †) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei
19   Cuvioşii Macarie egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia
20   † Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu
21   Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sfinţii Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila
22   Sf. Apostol Timotei; Sf. Mc. Cuvios Anastasie Persul
23   Sf. Sfinţit Mc. Clement al Anciriei şi Sf. Mc. Agatanghel
24   Cuvioasa Xenia; Sf. Mucenici Vavila, Timotei şi Agapie
25   † Sf. Grigorie Teologul; Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie
26   Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan
27   † Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa
28    Cuvioşii Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
29    Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul
30    †) Sfinţii Trei Ierarhi : Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei
31    Sfinţii Doctori fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Victorin