Scopul ACESDS

Scopul ACESDS este construirea un cadru pentru cei interesaţi de valorile culturale şi educaţionale naturale, dezvoltate organic din şi de cultura creştină română autentică, străveche.

Preocuparea pentru aceste valori nu este nouă. Au existat de-a lungul timpului oameni de cultură care au apreciat aceste forme ale culturii umane. Printre ei se numără George Vâlsan, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Simion Mehedinţi, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu, Constantin Noica, pr. Dumitru Stăniloae şi mulţi, mulţi alţii.

Noi ne propunem să contribuim la crearea unui cadru prielnic, independent de oscilaţii politico-ideologice, pentru valorificarea acestei comori de cultură şi educaţie. Pentru aceasta este nevoie în primul rând de apropierea oamenilor unii de alţii şi de redescoperirea spiritului de comunitate locală.

Obiectivele ACESDS

Pentru realizarea scopului mai sus prezentat, intenţionăm să sprijinim, în măsura posibilităţilor noastre, realizarea de instituţii şi programe non-guvernamentale destinate educaţiei şi culturii româneşti autentice, străvechi. Astfel de instituţii sunt biserici şi mânăstiri ortodoxe, şcoli de profil de diferite grade, cursuri de meşteşuguri şi de cultură română veche, periodice de profil, biblioteci etc. Fiecare cultură şi comunitate - fie ea europeană, americană, asiatică etc - îşi crează asemenea instituţii, pentru a-şi asigura perpetuarea propriilor valori şi, dacă este posibil, dezvoltarea lor. Este prin urmare o obligaţie şi pentru Români să lucreze în acest sens, regăsindu-şi unitatea reală şi adâncă bogăţie spirituală.

Este trist de observat în această privinţă că, dacă organizaţii internaţionale şi mondiale declară părţi exemplare ale pământului şi culturii române ca valori ale patrimoniului universal Românii îşi abandonează moştenirea străbună - cu toată valoarea ei - plângându-se apoi de înstrăinare şi însingurare. ACESDS vrea să deschidă o nouă cale, de refacere a unui mediu cultural românesc adevărat, de întoarcere la izvoarele strămoşeşti, singurele în stare a da Românilor acea notă proprie, unică, pe care se cuvine a o avea în simfonia culturilor mondiale.

Realizarile ACESDS

  • Capela “Sf. Daniil Sihastrul”, str. Covasna nr. 23-25, sect. 4, Bucureşti
  • Asigurarea de asistenţă religioasă şi ajutor material pentru Centrul de plasament nr. 5, Berceni
  • Sprijin logistic pentru refacerea mânăstirii ortodoxe din Cergăul Mic, jud. Alba
  • Editarea revistei săptămânale Cuvinte de folos
  • Organizarea conferintei Calea familiei
  • Organizarea conferintei  Ecumenism si fanatism
  • Luarea de pozitie publica si in scris pe langa institutiile publice in diferite cazuri de abuz si persecutie religioasa sau asupra patrimoniului national.