Wladimir Guettée - "Papalitatea schismatica" si "Papalitatea eretica"

Vă punem la dispoziţie cărtile: Wladimir Guettée - "Papalitatea schismatica" şi "Papalitatea eretica", în format PDF. Pentru download, accesati link-urile de mai jos.

Wladimir Guettée - "Papalitatea schismatica"
Wladimir Guettée - "Papalitatea eretica"

Scurt fragment din carte:

"În prima noastră lucrare, am considerat papalitatea în raport cu Biserica . Am stabilit că, uzurpând o putere suverană şi universală , papii au ră sturnat dumnezeiasca constituţie a Bisericii, s-au despărţit de Biserica primitivă şi apostolească, s-au constituit în stare de schismă . Fiindcă ei au încercat să găsească în Sfânta Scriptură şi în monumentele tradiţiei catolice probe în sprijinul uzurpării lor şi motive pentru a-i da o bază dumnezeiască şi apostolească , noi am trecut în revistă textele Scripturii şi faptele istorice de care ei au abuzat, spre a nimici falsele lor interpretări şi falsificările lor.

În lucrarea pe care o publicăm astăzi, noi considerăm papalitatea, faţă cu doctrina revelată , conservată de Bisericile apostolice din primele secole până în zilele noastre."