Valeriu Gafencu - "Indreptar la spovedanie"

Vă punem la dispoziţie cartea: Valeriu Gafencu - "Îndreptar la spovedanie", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Valeriu Gafencu - "Îndreptar la spovedanie"

Scurt fragment din carte:

"Pãcatul este cãlcarea legii lui Dumnezeu, cãlcare voitã sau nevoitã, cu stiintã sau fãrã stiintã, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul.

Pãcatul este necinstirea adusã lui Dumnezeu, ocarã, dispretuire, defãimare, nerecunoastere si vãtãmare adusã fiintei Dumnezeiesti, dintr-un sentiment egoist.

Pãcatul este necredintã si neîncredere în Dumnezeu, în legea Lui si prea multã credintã si încredere în sine, pânã acolo cã omul sã-si fie singur lege, pentru cã de îndatã ce ai cãlcat Legea lui Dumnezeu, ai urmat o altã lege, fie a ta, fie a diavolului."