Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria"

Vă punem la dispoziţie cartea: Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria"

Scurt fragment din carte:

"Încep a scrie cele mai de jos cu o teamă legitimă. Mă înfricoşez, căci eu om fiind, nu voi putea să vorbesc aşa cum ar trebui să vorbesc, despre Ceea ce s-a învrednicit să se ridice mai presus decât noi oamenii. Mă înfricoşez, ca nu cumva cele scrise de mine în loc de a întări, să scadă entusiasmul în supravenerarea ce pe drept se cuvine Celeia ce s-a învrednicit să nască pe Mântuitorul lumii. Totuşi ţin ca, cu linişte deplină şi cu inimă reţinută , să fac să trec prin-naintea ochilor minţii noastre câteva fapte, care cel puţin pentru oamenii de bună credinţă să pară suficiente pentru a dovedi şi falsitatea învăţăturii unor duşmani şi a justifica pe deplin cultul deosebit ce-l dăm noi Sf. Fecioare. Îmi iau această îndrăzneală, pe care nu ştiu dacă şi-a mai luat-o cineva la noi, nu din alt motiv, ci numai din nevoia ce o simt tot mai mult din zi în zi."