Valeriu Gafencu - "Indreptar la spovedanie"

Vă punem la dispoziţie cartea: Valeriu Gafencu - "Îndreptar la spovedanie", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Valeriu Gafencu - "Îndreptar la spovedanie"

Scurt fragment din carte:

"Pãcatul este cãlcarea legii lui Dumnezeu, cãlcare voitã sau nevoitã, cu stiintã sau fãrã stiintã, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul.

Pãcatul este necinstirea adusã lui Dumnezeu, ocarã, dispretuire, defãimare, nerecunoastere si vãtãmare adusã fiintei Dumnezeiesti, dintr-un sentiment egoist.

Pãcatul este necredintã si neîncredere în Dumnezeu, în legea Lui si prea multã credintã si încredere în sine, pânã acolo cã omul sã-si fie singur lege, pentru cã de îndatã ce ai cãlcat Legea lui Dumnezeu, ai urmat o altã lege, fie a ta, fie a diavolului."

Pr. Mircea Pacurariu - "Uniatia in Transilvania"

Vă punem la dispoziţie cartea: Pr. Mircea Pacurariu - "Uniaţia în Transilvania", în format PDF. Cartea se gaseste in editie bilingva, atat in limba romana, cat si in cea engleza. Pentru download, accesati link-urile de mai jos.

Pr. Mircea Pacurariu - "Uniaţia în Transilvania"
Pr. Mircea Pacurariu - "The Uniatism in Transylvania"

Scurt fragment din carte:

"Apariţia atâtor articole în presa actuală privitoare la Biserica romană unită – numita azi “Biserica catolică de rit bizantin sau oriental” ­, articole în care rolul acesteia este prezentat în chip denaturat, tendenţios şi unilateral, iar rolul Bisericii Ortodoxe în viaţa neamului nostru este minimalizat, uneori chiar contestat, ne determină să publicăm paginile de faţă pentru restabilirea adevărului istoric şi pentru lămurirea credincioşilor noştri."

Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in Romania interbelica)"

Vă punem la dispoziţie cartea: Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in România interbelică)", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in România interbelică)"

Scurt fragment din carte:

" Aşadar, bunătatea poporului şi toleranţa Ortodoxiei alcătuiesc un bun cu care noi, românii, ne putem mândri în înţelesul bun al cuvântului. Dificultatea se naşte atunci cînd cel de alt neam sau de altă credinţă începe să creadă că virtutea ta e slăbiciune şi că ea poate fi exploatată în beneficiul său. Din păcate, istoria noastră a cunoscut [i astfel de situaţii, iar ele s-au consumat atât în planul naţional cât şi în cel religios. Au fost momentele în care, de-o potrivă, poporul român şi Biserica sa au trebuit să adopte poziţii ferme şi să arate că virtutea bunătăţii şi îngăduinţei îşi merită, într-adevăr, numele, ca una ce izvorăşte din virtus, cuvântul latin care înseamnă tărie. "

Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria"

Vă punem la dispoziţie cartea: Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Preot Ioan N. Ionescu - "Fecioara Maria"

Scurt fragment din carte:

"Încep a scrie cele mai de jos cu o teamă legitimă. Mă înfricoşez, căci eu om fiind, nu voi putea să vorbesc aşa cum ar trebui să vorbesc, despre Ceea ce s-a învrednicit să se ridice mai presus decât noi oamenii. Mă înfricoşez, ca nu cumva cele scrise de mine în loc de a întări, să scadă entusiasmul în supravenerarea ce pe drept se cuvine Celeia ce s-a învrednicit să nască pe Mântuitorul lumii. Totuşi ţin ca, cu linişte deplină şi cu inimă reţinută , să fac să trec prin-naintea ochilor minţii noastre câteva fapte, care cel puţin pentru oamenii de bună credinţă să pară suficiente pentru a dovedi şi falsitatea învăţăturii unor duşmani şi a justifica pe deplin cultul deosebit ce-l dăm noi Sf. Fecioare. Îmi iau această îndrăzneală, pe care nu ştiu dacă şi-a mai luat-o cineva la noi, nu din alt motiv, ci numai din nevoia ce o simt tot mai mult din zi în zi."

Omagiu lui Stefan cel Mare

Vă punem la dispoziţie cartea: "Omagiu lui Ştefan cel Mare", în format PDF. Pentru download, accesati link-ul de mai jos.

Omagiu lui Ştefan cel Mare

Scurt fragment din carte:

“Ce spui tu, străine? Ştefan e departe;
Braţul său prin taberi mii de morţi împarte.
Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu;
De eşti tu acela, nu-ţi sunt mumă eu!
Însă dacă cerul, vrând să-ngreuieze
Anii vieţii mele şi să mă-ntristeze,
Nobilul său suflet astfel l-a schimbat;
Dacă tu eşti Ştefan cu adevărat,
Apoi tu aice fără biruinţă
Nu poţi ca să intri cu a mea voinţă.
Du-te la oştire! Pentru ţară mori!
Şi-ţi va fi mormântul coronat cu flori!”