Zilele si posturile in care se face Sfantul Maslu

Sfântul Evanghelist Marcu scrie despre Sfinţii Apostoli că "scoteau mulţi diavoli şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i tămăduiau", după pilda şi porunca lăsată lor de Mântuitorul. De aceea Sfântul Apostol Iacov, în epistola sa, îndeamnă pe creştinii bolnavi, zicând: " Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii bisericii şi să se roage pentru dânsul, ungându-l pe dânsul cu untdelemn întru numele Domnului". Pe aceste temeiuri, Biserica noastră a orânduit Taina Sfântului Maslu, despre a cărui putere Sfântul Simeon al Tesalonicului învaţă aşa: '' Maslul dă dezlegare păcatelor, ridică din boli şi dă sfinţire''. Este bine, deci, să facă maslu şi cei bolnavi şi cei sănătoşi: cei bolnavi pentru tămăduire, iar cei sănătoşi pentru iertarea păcatelor.

Maslul se face oricând ai nevoie. Dar se obişnuieşte mai cu seamă în zilele de post şi în toate posturile: lunea, miercurea şi vinerea din cursul oricărei săptămâni şi miercurea, joia şi sâmbăta din Săptămâna Patimilor; în toate celelalte posturi de peste an.

Untdelemnul şi făina de la maslu, pe care credincioşii le iau acasă, să se păstreze la loc sfinţit, ca să nu se pângărească, prin necinste şi călcare, ''acelea peste care a umbrit puterea lui Dumnezeu, s-a chemat numele Lui şi care s-au pecetluit cu semnul Sfintei Cruci'', cum bine grăieşte Sfântul Simeon al Tesalonicului, în una din cărţile sale.