Scrisoare deschisa catre membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane

Înalt Prea Sfinţiţi,
Prea Sfinţiţi Părinţi,
membri ai Sfântului Sinod al B.O.R.

Cu mare nădejde ne adresăm astăzi Prea Sfinţiilor voastre.

De multe ori Sinodul a declarat că Biserica ortodoxă nu face... politică! Biserica însă trebuie să facă politică: politica apărării credincioşilor, politica hotărâtă a îndrumării credincioşilor pe drumul care duce la Hristos - cu alte cuvinte politica mântuirii. În aceste momente în care ne rugăm fierbinte pentru dobândirea unui patriarh vrednic de chemarea către Hristos, considerăm oportună chestionarea statutului persoanelor membre A.N.B.

Citeşte mai departe...