Obiectivele ACESDS

Pentru realizarea scopului mai sus prezentat, intenţionăm să sprijinim, în măsura posibilităţilor noastre, realizarea de instituţii şi programe non-guvernamentale destinate educaţiei şi culturii româneşti autentice, străvechi. Astfel de instituţii sunt biserici şi mânăstiri ortodoxe, şcoli de profil de diferite grade, cursuri de meşteşuguri şi de cultură română veche, periodice de profil, biblioteci etc. Fiecare cultură şi comunitate - fie ea europeană, americană, asiatică etc - îşi crează asemenea instituţii, pentru a-şi asigura perpetuarea propriilor valori şi, dacă este posibil, dezvoltarea lor. Este prin urmare o obligaţie şi pentru Români să lucreze în acest sens, regăsindu-şi unitatea reală şi adâncă bogăţie spirituală.

Este trist de observat în această privinţă că, dacă organizaţii internaţionale şi mondiale declară părţi exemplare ale pământului şi culturii române ca valori ale patrimoniului universal Românii îşi abandonează moştenirea străbună - cu toată valoarea ei - plângându-se apoi de înstrăinare şi însingurare. ACESDS vrea să deschidă o nouă cale, de refacere a unui mediu cultural românesc adevărat, de întoarcere la izvoarele strămoşeşti, singurele în stare a da Românilor acea notă proprie, unică, pe care se cuvine a o avea în simfonia culturilor mondiale.